How to edit and retweet?


#1

paano po makakpag-edit& retweet?


closed #2