Ahmadi


#1

Shart ya kukubaliwa kwa mtendo mema ni kumwogopa Allah


#2